توییچ پرایم

 • Prime Gaming Assassin’s Creed Valhalla

  • تاریخ: (شنبه 21 دی 1398) Offer ends Jan 11
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Assassin’s Creed Valhalla خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Legends of Runeterra

  • تاریخ: (چهارشنبه 12 آذر 1399) Offer ends Dec 2
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی 48 ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Legends of Runeterra خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • افرادی که قبلا Loot دریافت کرده اند می توانند این محصول را خریداری کنند.
  ۳۰,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Legends of Runeterra

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Rocket Arena

  • تاریخ: (دوشنبه 10 آذر 1399) Offer ends Nov 30
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی 48 ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Rocket Arena خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Rocket Arena

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Spell break

  • تاریخ: (سه‌شنبه 11 آذر 1399) Offer ends Dec 1
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی 48 ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Spell break خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Spell break

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Valorant

  05
  • تاریخ: Offer ends Nov 18 مصادف با 28 آبان 1399
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Riot Games خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Valorant

  ۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Rogue Company

  • تاریخ: (دوشنبه 10 آذر 1399) Offer ends Nov 30
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی 48 ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Rogue Company خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Rogue Company

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming League of Legends

  28
  • تاریخ: (یک‌شنبه 15 دی 1398) Offer ends Jan 5
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی 48 ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت League of Legends خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • افرادی که قبلا Loot دریافت کرده اند می توانند این محصول را خریداری کنند.
  ۳۰,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming League of Legends

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Red Dead

  • تاریخ: Offer ends Aug 22
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Red Dead

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Paladins

  • تاریخ: (دوشنبه 10 آذر 1399) Offer ends Nov 30
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Paladins

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming RuneScape and Old School RuneScape

  • تاریخ: Offer ends Oct 13
  • پلتفرم: MOBILE
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Standoff Exotic Bundle Drop

  • تاریخ: Offer ends Sep 23 مصادف با 2 مهر 1399
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Warframe

  • تاریخ: (سه‌شنبه 25 آذر 1399) Offer ends Dec 15
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Warframe

  ۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Minion Masters

  • تاریخ: Offer ends Nov 8 مصادف با 18 آبان 1399
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت  خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Minion Masters

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Big Farm

  • تاریخ: (دوشنبه 12 آبان 1399) Offer ends Nov 2
  • پلتفرم: MOBILE
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Big Farm خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Big Farm

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Roblox

  • تاریخ: (چهارشنبه 21 آبان 1399) Offer ends Nov 11
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Roblox خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Roblox

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • Prime Gaming Last Day on Earth

  • تاریخ: (پنج‌شنبه 8 آبان 1399) Offer ends Oct 29
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ نیساری
  • یوزر و پسورد اکانت Last Day on Earth خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

  Prime Gaming Last Day on Earth

  ۳۵,۰۰۰ تومان

منو اصلی