The Shadows of Fallen City

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

  • پلتفرم: استیم
  • منطقه: آمریکا، برزیل، روسیه، اوکراین
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۶ ساعت کاری
  • نحوه تحویل: شارژ روی اکانت
1. یک درام معمای واقعی که پیگیر 'انسان' بجای 'حیله' است
- سایه‌های شهر فالن یک درام معمای واقعی است که یک حادثه خشونت‌آمیز ناشی از سقوط فردی را دنبال می‌کند، زیرا افرادی که با داستان‌های مختلف بر اثر سقوط جمع شده‌اند، در یک شهر که فهم رایج و روابط انسانی به سقوط رفته‌اند جمع می‌آیند.
- سایه‌های شهر فالن هیچ جنایتکار نابغه یا گروه جنایتکاری که با حیله‌های خرده‌مغزانه افراد را فریب دهند ندارد.
فقط درباره افرادی است که تجربه‌ی یک شکست بزرگ را داشته‌اند، از جدار دنیا برخورده و شکسته شده‌اند، یا افرادی که به دلیل تبعیض فرصت مناسبی برای پرپر کردن بال خود نگرفته‌اند، افرادی که زیادی دارند اما رضایت ندارند...
این یک ماجرایی برای روشن کردن 'انسان' و 'روابط' از طریق موسوم به 'افراد سقوطی' است.
2. ماجرای رموز و دادخواهی‌های معمایی
- صحنه‌ای که شخصیت اصلی و گروهش در ابتدا با آن روبرو می‌شوند به نظر چندان ویژه نمی‌آید. با این حال، هر چه تحقیقات ادامه پیدا کند، شواهد ناقص پیدا خواهند شد، و آن‌ها اهوازهای متفاوت افراد مختلف را نشان خواهند داد وقتی همه اطلاعات را گردآوری می‌کنید تا به تصمیم درستی برسید.
اهوازها شواهد شناسایی شده را در دیدگاه‌های مختلف نمایش می‌دهند، و داستان اصلی در مورد دگرچرخی موارد و رسیدن به راه‌حل از طریق این اهوازها خواهد بود.
- با گرفتن مردم رویدادها به عوض نهایتاً انسانی کلیدی که در میان واقعی معماپیشه و کاری به قضیه دارد را شناسایی کند، داستان در حال تبدیل شدن به یک درام اجتماعی معمایی اصیل است که تجربه‌ی عمیقی از غوطه‌وری را ارائه می‌دهد که از روشن کردن انتقاد اجتماعی با تاکید بر افراد مرتبط با رویدادها تا روشن شدن انسانی بی‌رحم ولی در پایان همان کسی که گرمای انسانی را آشکار می‌کند.
3. پایان‌های چندگانه و اپیلوگ‌های پنهان پشت
- بیشتر موارد به پایان‌های معمولی معروفیتی با دستگیری مظنون از شواهد و شهادت منطقی خواهند رسید. با این حال، اگر شما میان واقعیت‌ها گیج‌کننده راهنمایی کنید و پس از گرفتن ادله کلیدی به پایان واقعی از شناسایی مجرم و روش ارتکاب جنایتش برسید.
- شهادت پنهان را می‌توانید پس از گلبهی بحث خاص در زمان دادخواهی بدست آورید. شهادت پنهان نشان خواهد داد که کاراکتر خاصی چرا چنین کنشی در طول پرونده بکند به‌منظر پایان‌ها و اپیلوگ‌های پنهان. موضوع تماماً زمانی حل می‌شود که همه پایان‌های واقعی و اپیلوگ‌ها ترکیب شوند.

این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی