Ship Regulus

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 264,000  تومان

توضیحات

در سال اول از تقویم گذرا، موتور وارپ اختراع شد و به دلیل اینکه موتور اصلی بسیار بزرگ بود، در شهر فضایی رگولوس نصب شد، در فرآیند تست موتور. سیگنال پرش، فلوت بیگانه ها را جذب کرد و از آن پس کشتی رگولوس بر روی مسیر فرار حرکت کرد. در فرآیند فرار، کشتی رگولوس ارتقاء یافت و شهر ساخته شد و بیشتر مردمان فراری را پذیرفت. داستان از چهار مرحله فرار، توسعه، هژمونی و باستان شناسی پیچیده می‌شود. ساختمان‌های فوق العاده ای مانند اسلحه‌های فوق العاده و موتور‌های سیاه چال نیز در آینده وجود خواهد داشت. این بازی شامل توسعه و ساخت شهر، استخراج و اکتشاف است، اما همچنین شامل عناصری مانند جمعیت، جنایتکاران، خوشحالی و غیره می‌شود، تمام ساختمان‌ها بر روی قفسه‌های ایستگاه فضایی نصب شده‌اند و قفسه‌ها قابل افزایش هستند. ساخت و ساز برق و نیروی کار را مصرف می‌کند و با جمعیت و منابع، اسلحه و تجهیزات از آلیاژها ساخته می‌شود. اسلحه‌ها بر روی حلقه‌های اسلحه با نقاط سخت مشخص نصب می‌شوند. هر چه در داستان پیشروی می‌کند، اسلحه های بیشتری قفل می‌شوند. حلقه‌های اسلحه بعدی به قلعه به جلو بروند که اسلحه‌های فوق العاده را می توان بر روی آنها نصب کرد. در بازی یک سیستم تکنولوژی وجود دارد که به ترتیب تصادفی ظاهر می‌شود و تمام تکنولوژی ها مفید و باید مطالعه شوند، بنابراین لطفاً تمام تکنولوژی ها را مطالعه کنید قبل از ادامه به سطح بعدی.