Tempest Inc.

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

  • پلتفرم: استیم
  • منطقه: آمریکا، برزیل، روسیه، اوکراین
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۶ ساعت کاری
  • نحوه تحویل: شارژ روی اکانت
یک تیم از شخصیت‌ها را کنترل کنید و از طریق مواجهه با دشمنان و موانع محیطی متغیر، راه خود را به جلو بروید! هر شخصیت دارای توانایی‌های منحصر به فردی است و هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند.
به هواپیما سوار شوید، بین شخصیت‌های تیم خود تغییر کنید تا با تنوع مواجهه‌ها که هر بار که وارد یک سطح می‌شوید تغییر می‌کند، برخورد کنید!

این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی