KOF XV DLC Character "HINAKO SHIJO"

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 238,000  تومان

توضیحات

* برای استفاده از این محتوا، بازی پایه (جداگانه فروخته شده) لازم است. ممکن است قبل از استفاده از این محصول، آخرین نسخه را نصب کنید.
* این شخصیت همچنین در مجموعه کاراکترهای DLC KOF XV Fighter Pass موجود است. لطفاً دقت کنید که خریدهای تکراری انجام ندهید.

[محتوای محصول]
شخصیت "هیناکو شیجو" می تواند در THE KING OF FIGHTERS XV استفاده شود.