Heavenstrafer

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

گنجینه کنترل باـریث، یک کشیش دیو آماده بهره بردن از توانایی‌های شلیکی خود برای نابودی فراتر از فراهم آمده توسط نیروهای فرشتگان در جهت جنگی علیه سه شیطان قدرتمندی که توسط افراد فرشته فاسد شده‌اند، بر عهده می‌گیرید. با انجام ترکیب‌های خیره‌کننده، از آرسنال چهار تفنگ قدرتمند خود به صورت بهترین شکل استفاده کنید. و به یاد داشته باشید:
"این ماجرا، درباره اندازه یا سرعت نیست. اما درباره تکنیک است."


استفاده حداکثری از تمام تفنگ‌های موجود
با تیراندازی با تفنگ‌های مختلف، رتبهٔ ترکیب را بدست آورید. تعویض تفنگ‌ها به شما این امکان را می‌دهد که با سرعت بیشتری تیر بزنید. خود را با افزایش رتبه ترکیب، با آسیب زدن به دشمنان، درمان کنید.

توانیت خود را با سه پرش مختلف تقویت کنید
با وا داد خوردن با رتبهٔ حداکثر ترکیب می‌توانید زمان را کندتر کنید، نامرئی شوید یا انفجاری قوی ایجاد کنید.

هیچگاه تیراندازی را توقف نکنید
با شلیک با همهٔ تفنگ‌ها حداقل یکبار، تمام تفنگ‌ها را فوراً دوباره بارگذاری کنید.


هر تفنگ دارای یک حالت اصلی تیراندازی و یک حالت تیراندازی جانبی قابل باز کردن است. Belial و Purson جفت تفنگ‌های شاتگانی هستند که کمک‌های به یکدیگری را انجام می‌دهند، هر دو با شات‌های جانبی که پویایی شما را تقویت می‌کنند. Beleth یک تفنگ بالیستیکی است که یک شمشیر منفجره آتشین می‌­­فرستد، دشمنان را به آتش می‌کشاند و میزان آسیبی که می‌بینند را افزایش می‌دهد، و در نهایت Asmodeus Opus یک تفنگ رولور است که باعث ایجاد آسیب بالا در دشمنان موردنظر در حال مرگ می‌شود، تیرتان را بازنشانی می‌کند و با کشتن هر دشمن تمام تفنگ‌ها بارگذاری می‌شوند.