Pharmageddon

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

به سفری دقیق فکری به یک بعد موازی بپردازید که زامبی‌های اوپیویدی، موجوداتی که تحت تاثیر دغدغه‌های ناپایدار خود هستند و به دنبال یک فرار فراتر از مشکلات وجودی هستند، به دنبال فرار فراتر از وجود زمانی می‌کوشند.

به نقش یک نگهبان مهربان بپردازید، وظیفه شما نظارت بر این موجودات در مسیر عمیق و پر معنا آن‌ها برای رسیدن به هدف‌های عمیق است. مأموریت شما از نوع روشنگری است، نه نابودی. گروهی از زامبی‌های اوپیویدی را هدایت کنید، هر کدام با بار سنگین گذشته و انتخابات گذشته‌شان، به سوی بهشتی که همیشه دنبالش هستند - جایی که آرامش و آزادی از زنجیرهای درد و رنج زمینی پیدا خواهند کرد.

مسیرهای پیچیده رستگاری آن‌ها را هدایت کنید، تصمیم‌های حیاتی بگیرید که توازن بین آرزوی آرامش آن‌ها با حفظ وجود شکننده‌شان را تأمین کنند. سرنوشتشان را شکل دهید، راهنمایی کنید، و رازهای "فارماگدون" را کشف کنید.

اما هشدار دهید، زیرا چالش‌ها و موانعی وجود دارد که ممکن است مسیر آن‌ها را بهم بزند. به عنوان نگهبان این دنیا، باید تعادل دقیق بین مهربانی و انضباط را پیدا کنید، گروه خود را به سمت مقصد نهائی‌شان هدایت کرده و از خطراتی که در سایه‌ها کمین می‌کنند، محافظت کنید.

"فارماگدون" کسانی را فرا می‌خواند که به دنبال یک تجربه بازی فکری و عمیق هستند. آیا از آنانی است که روح‌های گمشده را هدایت می‌کنند، آنان را به سوی نجات در یک دنیای پر از غم و اندوه هدایت می‌کنند؟ سرنوشت زامبی‌های اوپیویدی در دستان شما است.