سی پی کالاف دیوتی موبایلسی پی کالاف دیوتی موبایل
آیتم‌های ولورانتآیتم‌های ولورانت
گلد بازی بلاد استرایکگلد بازی بلاد استرایک
باند آرنا بریک اوتباند آرنا بریک اوت
آیتم‌ها و گلد استار سوپر ساسآیتم‌ها و گلد استار سوپر ساس
لونیت بازی وادرینگ ویوزلونیت بازی وادرینگ ویوز
پرداخت درون برنامه‌ای گوگل پلیپرداخت درون برنامه‌ای گوگل پلی
محصولات تاپ آپمحصولات تاپ آپ
کاهش پینگ اگزیت لگپرایم گیمینگ
استار بازی وایت اوت سروایوالاونایرک شارد بازی هونکای استار ریلکلش آو کلنزآیتم‌ها و گلد استار سوپر ساس

این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی