استریمرهای همکار G4A4

مجموعه ما مفتخر است که با استریمرها و یوتوبرهای بااستعداد ایرانی، همکاری داشته و از آن‌ها حمایت می‌کند.

استریمرهای همکار
استریمر feamagent

FeamAgent

SamiraSaly​

SamiraSaly

استریمر Shamooli​

Shamooli

3epell

۳epell

Mahsimo​

Mahsimo

استریمر foofoolynda

Foofoolynda

hiwagirl​

HiwaGirl

Saminehl​

Saminehl

Saeed SF

Saeed SF

QueenForest

AmirEyZed​

AmirEyZed

استریمر parsong

ParSong

ex_is_grinding

ex is grinding

استریمر rowdmo

rowdmo

استریمر pubfield

pubfield

استریمر mehranclaws7

mehranclaws7

Shadowles3s

استریمر melis_plays

melis_plays

Valorant Iran

Bad JuJu​

Bad JuJu

Hojat Strategy​

Hojat Strategy

Hamid Najafi

Hamid Najafi

Unseen Comet

منو اصلی