Expedition Agartha - Ice Weapon Effect

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 103,000  تومان

توضیحات

با اثر اسلحه یخ زده به حرکت خود شروع کنید! دشمنان خود را به عمق یخ بزنید وقتی از یک اسلحه انرژی یخی برخوردار استفاده می‌کنید. این اثر را می‌توان بر روی همه اسلحه‌ها - اسلحه‌های دستی و کراسبو ها - اعمال کرد!