Beyond Hanwell

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

بیوند هانول

بازگردید به هانول و دنیایی که وجود دارد پشت آن را کشف کنید. در بخش‌های عمیقتر لندن، وستمینستر را کاوش کنید و حقیقت درباره غریبه مرموزی به نام مدیر را شناسایی کنید.
  • استکشاف یک نگاه غنی و جذاب به وستمینستر و مکان‌های مختلف آن. پر از افسانه و رازهایی برای کشف.
  • سیستم دو مهارت مبارزه‌ی کنترلی جدید، با شدت و رشته‌ای شمشیر بزنید و کمبو بسازید.
  • له گرد رها شده و مهم در دسترس و تیراندازی با مکانیک جدید استفاده از اسلحه.
  • استفاده از محیط به روش‌های خلاقانه برای نابود کردن ناهمان ها. آنها را به آتش بکشید، الکتریسیته بدهید، خرد کنید و... در تلاش های وحشتناک برای زنده ماندن.
  • پیروی از داستان به روش خودتان؛ بازی غیرخطی مفتوح تجربه‌ای خاص را فراهم می‌کند.
  • نفوذی. تمام بازخورد های بازیکن در بازی نمایش داده می‌شود، هیچ HUDی برای حفظ غوغای بازیکن و فشار بالا وجود ندارد.
Explore a dynamic environment. Discover locations in Westminster and discover new ways to finish each location with their secrets. تلاش می‌کنیم یک سیستم کنترل آسان ایجاد کنیم، به طریقی طبیعی در محیط حرکت کرده و با حداقل آموزش آن را کاوش کنید. بیوند هانول فشرده، جزئی و جذاب است، کاوش کنید، جستجو کنید، له گرد رها کرده و زنده بمانید. تعامل با جهان به روش‌های مختلف، استفاده از محیط برای نابود کردن دشمنان یا بازکردن مسیرهای جدید برای کشف کردن. سیستم دوگانه مبارزه و مسدودگان محیطی. مسیرهای مختلفی را بر مبنای آنچه در آن لحظه در دسترس دارید باز می‌کنید.