Good fruit

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 1,443,000  تومان

توضیحات

این یک بازی ساده و فان است. محتوای اصلی آن بریدن انواع میوه‌هایی است که به طور مداوم روی صفحه ظاهر می‌شوند؛ کاری که نیازمند تندی و دقت بازیکنان است. یکبار وقتی میوه‌ی بمبی بریده شود بازی پایان می‌یابد.ویژگی‌های بازی1. به آرامی عجول نباشید، صبر کنید تا میوه‌ها در یک خط مستقیم به هم وصل شوند و سپس برید 2. اگر یک توده از میوه‌ها به یکباره پرتاب شوند، از کوچکترین‌ها شروع کنید، زیرا آن‌ها سریع‌تر سقوط می‌کنند و می‌توانند با دقت بیشتری بریده شوند 3. از بیشتر بریدن‌های متقاطع استفاده کنید و تا حد ممکن بریدن اعمالی را کمتر کنید 4. با تمرین بیشتر، می‌توانید همچنین مربی برنامه شوید.ویژگی‌های بازیراحت برای عمل کردن و شروع؛گرافیک‌های دقیق و اثرات واقعی؛میوه‌های مختلف با اثرات بصری متفاوت