Hazardous

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 165,000  تومان

توضیحات

در واقعیتی جایگزین، مردم به طور بی‌پروا منابع جهان را به طور بی‌اندیشه تخریب می‌کردند. جنگل‌ها را ویران کرده، دریاها را آلوده ساخته، بنابراین تغییرات آب و هوایی حتمی بود. در نهایت، سیاره به اقدامی برای حفظ وجود خود پرداخت.
سیاره شروع به مجازات بشر با فاجعه، بیماری‌ها و کمبود منابع کرد. Adaptex، یک شرکت متعهد به انطباق زندگی انسان به آینده، مردم را با چند پیشرفت تکنولوژیکی جدید تهیه کرد. با این پیشرفت‌ها، سه گزینه برای مردم باقی مانده بود:

Biogenica


یک گروه از مردم از تغییرات ژنتیکی CRISPR-Cas استفاده کردند و سعی کردند که به شرایط جدید جهان انطباق پیدا کنند اما آن‌ها خیلی عجولانه بودند و نتیجه این امر تبدیل شدن آن‌ها به موتان هویتای شدند.

Cybernexus

یک گروه دیگر از مردم سایبرنتیک را در بدن‌های خود تطبیق دادند و قدرت فیزیکی بیشتری پیدا کردند اما این قدرت آن‌ها را اغراق‌آمیز کرد.

Ovesis Metaverse


مردمی که نخواستند با Adaptex همکاری کنند، تصمیم به پیوستن به دنیای Ovesis Metaverse گرفتند تا منابع را امن کنند و به شیوه‌ای پایدار زندگی کنند. این دنیای مجازی آگاهی افراد را ترکیب می‌کند و یک ذهن جمعی ایجاد می‌کند.

شما یک سرگردان هستید که به طور اتفاقی خودت را در این واقعیت پیدا کرده‌اید و سعی در رسیدن به پرتالی دارید که شما را به قلمرو خودتان ببرد. امیدوارم در سفرتان موفق باشید.


در این بازی برخی خطراتی وجود دارد که شما باید با آیتم‌های مشخصی آن‌ها را پشت سر بگذارید. دشمنان خود را بکشید، از جسد آن‌ها غارت کنید و با آن چیزی که دارید آیتم‌های لازم را ساخته و از آن استفاده کنید.