旧日重返

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

  • پلتفرم: استیم
  • منطقه: آمریکا، برزیل، روسیه، اوکراین
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۶ ساعت کاری
  • نحوه تحویل: شارژ روی اکانت
به عنوان کاراگاه توماس وارد گوشه‌های تاریک جهان شوید، با ترس‌هایی که برای بسیاری ناآشنا است روبرو شوید. هر بار که سایه مرگ بر شما فرود می‌آید، فرصت دارید تا از نو آغاز کنید، شواهد را جمع‌آوری کرده و رازها را فاش کنید. مرگ دیگر پایان نیست بلکه آغازی تازه است.ویژگی‌ها: - حلقه زمان: پس از شکست، از ابتدای یک پرونده دوباره شروع کنید، اما اطلاعاتی که قبلاً جمع‌آوری کرده‌اید، را حفظ کنید. - شناسایی: با مشاهده اعمال شخصیت‌ها، هویت‌های پنهان را استنتاج کنید. - همپیمان: با NPCها دوست شوید و از توانایی‌های آن‌ها بهره ببرید. - رویداد: محور رویداد‌ها را شناسایی کنید، با هدف پیشگیری یا اطمینان از وقوع آن‌ها.

این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی