Fantasy Grounds - Emerald City

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

از: 907,000  تومان

توضیحات

ایمرالد سیتی نیاز به قهرمان ها دارد! ایمرالد سیتی، جهان وسیع تری را برای ویرایش سوم فوق العاده قهرمانانه بازی نقش بزرگ جهانی، Mutants & Masterminds ! بازی زمین-اولی را انجام می‌دهد. ایمرالد سیتی یک پایگاه خانگی برای قهرمانان شما و همه جایگاه‌های جدید ماجراجویی و هیجانی فراهم می‌کند! این مجموعه شهر بزرگ مناطق شمال غربی آمریکا را توصیف می‌کند که زندگی در آن آرام و روتین بود. این شهر هیچ فضایی نداشت که فلوت‌های بیگانه آسمان را پر کند، یا خدایان دیوانه کوشش داشتند تا آن را به دوزخی بر زمین تبدیل کنند. امور پایدار بودند... تا زمانی‌که طوفان نقره‌ای از شهر عبور کرد و سیلی از قدرت‌های جدید را ازاد کرد - و تهدیدات! این محصول شامل موارد زیر است: - راهنمای بازیکنان ایمرالد سیتی، ارائه دهنده تمامی اطلاعاتی که بازیکنان M & M لازم دارند در مورد شهر و تاریخچه، جغرافیا و فرهنگ آن، و چگونگی جایگاه قهرمانان خود را در عناصر منحصر‌به‌فرد محیط آن، از طوفان نقره‌ای تا اتحادیه‌های Cryptid. همچنین شامل اعضای Sentinels، یک گروه کامل از قهرمان‌های آماده بازی M & M است. - رازهای ایمرالد سیتی برای مدیران بازی، ارائه یک ثروت از قلاب‌های ماجراجویی، اطلاعات پشت پرده و دشمنان شرور. - ماجرای ایمرالد سیتی نایتس ، یک داستان کامل معرفی که قهرمانان را از منشأ قدرت‌های ابری در شهر به یک تهدید گسترده‌جهانی که در طول تاریخ در آن پنهان شده، می‌برد! - نقشه تمام رنگی ایمرالد سیتی و منطقه اطراف. در پی طوفان نقره‌ای، جنایتکاران فوق العاده سالها از صلح بر هم گذاشته شده‌اند، آماده به جنگ شدید برای حل حساب‌های قدیمی و گرفتن تاج زیرزمین شهر. ایمرالد سیتی تیم ابرقهرمانی ثابتی برای فراخوانی در این بحران ندارد؛ این شهری است که به قهرمانان نیاز دارد. به فراخوان پاسخ دهید!