Roots Devour

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

این متن به زبان چینی است و توصیف یک بازی رایانه‌ای به نام "ریشه‌های فساد" را دارد. در این بازی، شما نقش یک خدای شرور را بازی می‌کنید که به دنبال خون حیوانات در جنگلی مرموز و ترسناک است. شما بیشتر منابع جمع‌آوری می‌کنید و با دریافت توانایی‌ها و قابلیت‌های مختلف، شبکه ریشه‌های خود را در جنگل گسترش می‌دهید. در طول عمر 30 روزه خود، وظیفه‌هایی را انجام می‌دهید، حقیقت جهان را کشف می‌کنید و با مواجهه با چالش‌ها و حقایق مختلف، به ختم‌آمدی می‌رسید و سپس... دوباره زنده می‌شوید. همچنین می‌توانید با تبدیل منابع فرا گرفته از دوران‌های پیشین، جعبه‌های هدیه تان را بروزرسانی کرده و با راهبردهای خود برای مواجهه با چالش‌ها و حقایق، جنگل و گذشته مخفی آن را کشف کنید. این بازی تجربه‌ای roguelike دارد که در هر دور توسعه‌های مختلفی برای شما فراهم می‌کند.