Privateer

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحاتاز بردگی در یک سیارک معدنی فرار کرده‌اید و خود را در یک بخش ناشناخته و دشمنانه یافته‌اید. تنها چیزی که دارید یک فضاپیمای دزدیده شده، چند تن از همراهان و یک شمشیر برای کشتن است. حال باید تنها به خودتان و استخوان برای خودتان اعتماد کنید و در این جهان بی‌انصاف و گسترده یک سرنوشت جدید برای خودتان رقم بزنید.

داستان گوینی غیر خطی


یک کشتی خصوصی در خدمت یکی از فرق متحارب بخش شوید. ماموریت‌های هیجان‌انگیز را پذیرفته، قراردادها را انجام دهید، به مردم کمک کنید یا از آن‌ها استفاده کنید.
منظره گسترده و خطرناک بخش را بکاوید. گنج‌های پنهان و رازهای این دنیای آسیب دیده از جنگ را کشف کنید.
مسیری که انتخاب می‌کنید نه تنها وراثت شما را تعریف خواهد کرد، بلکه وراثت خود بخش را نیز.

نبردهای فضایی


کشتی‌های فضایی جدید بخرید و آن‌ها را تنظیم کنید. خدمه استخدام کنید. تجهیزات خود را ارتقاء دهید و تغییر دهید. سپس، در نبردهای هیجان‌انگیز و حماسی با کشتی‌ها و ایستگاه‌های فضایی دشمن شرکت کنید!
کافی نیست؟ یک تیم تشکیل داده و دشمنان خود را شکست دهید!

نبردهای بازی در معرض انفجار


کشتی خود را کنترل کنید یا حین نبردهای فضایی گسترده وارد نبرد شوید. در عملیات نزدیک، به مبارزه نزدیک بپردازید و بی‌ترسانه با دشمنان‌تان رو به رو شوید. درون کشتی‌هایشان حرکت کنید، دفاعاتشان را آسیب زده، کنترل را پیدا کنید. گنجینه‌های ارزشمند درون پخش های آن‌ها را غارت کرده و از آن‌ها برای ساختامپراتوری خود استفاده کنید. تصمیم‌ها با شماست!