Blue Ribbon Bake Off

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

نمایشگاه شهری شروع شده است، به این معنی که وقت آن رسیده که مسابقه پخت و پز پیشگامی بر برگزیده‌ها آغاز شود. شرکت‌کنندگان در نمایشگاه همگانی افرادی هستند که برای کسب جوایز برنزی آبی به رقابت می‌پردازند و از دستورالعمل‌های گذشته برای تهیه غذاها استفاده می‌کنند. برای کسب جایزه برگ بهترین، شرکت‌کنندگان باید ابتدا مواد لازم برای تهیه هر دستور غذایی را به دست آورند. اما مراقب باشید، زیرا در حین جمع‌آوری مواد، رقبا از هر ترفندی برای متوقف کردن شما استفاده می‌کنند، از جمله دزدیدن مواد و حتی انتقال غیرمجاز دستورالعمل غذایی. در دنیای پرمخاطره پخت و پز رقابتی، هیچ چیز غیر ممکن نیست.

هدف بازی:

جمع‌آوری مواد لازم برای تهیه یک دستور غذایی، در حالی که سعی در متوقف کردن بازیکنان دیگر از کسب موفقیت دارید. اولین بازیکنی که به موفقیت در جمع‌آوری مواد موردنیاز یک دستورغذایی می‌رسد، جایزه برگی آبی دریافت می‌کند. جمع‌آوری تعداد کافی از جایزه‌های برگی آبی برای پیروز شدن در رقابت بهترین نانوای شهر مطلوب است.