KOV

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

KOV ما را به کنترل هرن دیناک، یکی از دزدان بزرگتر فضایی که در مدار سیاره وجود دارد، قرار می‌دهد. پس از اینکه مشاهده کرد که سیاره شروع به حرکت کردن کرده است، هرن تصمیم می‌گیرد که بهتر است به مکان دیگری فرار کند، برای این کار او نیاز به پس‌انداز کافی برای توانایی ترمیم فضایی بعدی و فرار با خانواده‌اش دارد.GAMEPLAYدر بازی ما را در کنترل کشتی فضایی هرن دیناک قرار می‌دهد، با آن می‌توانیم در سیستم به تمام آزادی حرکت کنیم، با آزادی حرکت در یک محیط سه‌بعدی، ممکن است دشمنانی را برایمان بیابیم، که می‌توانیم با استفاده از سه تفنگی که کشتی مجهز به آنهاست با آنها روبرو شویم. هنگام شکست دادن دشمنان، آنها جوایز مختلفی را رها خواهند کرد. حلقه بازی شامل انجام چندین وظیفه برای پیشرفت در داستان است.