Codename Incubus

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

واداره کابوس هایتان


با بریدن از طریق دشمنان فانتوم با بریدن های شدید، در میان موج های پروژه های پرکشی گرفتار شده اید. ادامه دادن دودل زدن و نزدیک شدن به دشمنانتان برای سریع تر باز کردن آنها یا به مهارت دقیق پروژه هایشان با شجاعت پاسخ دادن.

تقریبا تمام اشیاء و دشمنانی که می بینید قابل برش هستند: وقتی آنها را حمله می کنید، سرعت می گیرید و برای مدت کوتاهی ناچیز پیروز می شوید. بنابراین از شما برای حفظ سرعت و بازی در وضعیت برقرار شدن تشویق می شود. سیستم امتیاز زمان محور هم شما را تشویق می کند تا به حداکثر مرزهای خود برسید و لذت محیط محرکی که همراه با از بین بردن هر مانعی است را بپذیرید.

این منزوی منطقه خطرناک، منطق خطرناک را افزایش می دهد چرا که هر چیزی که روی صفحه مرده است - شما را نیز. خوشبختانه، عدم زمان بارگیری اطمینان حاصل می شود که مردن شما شما را ناراحت نمی کند، و موسیقی Cyberpunk مبتنی بر Synth از هر اندوهی که ممکن است داشته باشید مراقبت می کند.


پیروز شدن بر تروما


عمیقا در یک داستان گیرا در مورد دو روح آزرده حرکت کنید: الکساندر، فروشنده ای که همیشه با قوانین اطرافش مشکل داشت، و ماکسیمیلیان، یک مرد پرشقا وحشت زده بخاطر تحریک بی هدف تنها شادی باقی مانده در زندگی اش است. هر دو ناراضی از وضعیت کنونی خود، جذابیتی از یک داروی رازآلود - دروازه ای به یک واقعیتی که خطوط بین رویاها و کابوس ها روشن است - پیش می گیرند.

آیا آیا این دشمنان خود را فوت کنند یا توسط خود ماده ای که فرارشان را القا می کند، مصرف شوند؟ لایه های گذشته شان را برگردانید تا بفهمید! فقط مطمین شوید که دارید به این بازی افزایش جرمینال کردنده سروتونینی اعتیادی نمی خورید...