Roots of Cinder

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

گری و جغده وفادارش، گم شده در یک جنگل قدیمی، باید برای جستجوی یک معبد فراموش شده از نشار، جایی که گفته شده یکی از مهره‌های جاودانه در آنجا قرار دارد، سر بزنند. اما به نظر می‌رسد که آن‌ها دیر شده‌اند؛ کسی دیگر پیش از آن‌ها رسیده است، و نه تنها این، بلکه بسیاری از شیاطین در حال آزاد راه‌رویی در سراسر جنگل هستند.

آیا ظاهر شیاطین به آن شخص عجیب مربوط است؟ و چرا اکنون؟ آیا شانس آن‌ها می‌تواند بدتر شود؟

ویژگی‌ها

نبرد اکشن سریع

انتخاب از بین بسیاری از توانایی‌های مختلف برای ساختن بیلد منحصر به فرد شخصیت شما

بسیاری از کاوش‌ها و رازهای بررسی شده