Garden Of Coolembozo

استیم

پلتفرم

پرطرفدار

منطقه

شارژ روی اکانت

نحوه تحویل

تا شش ساعت

زمان تحویل

در حال حاضر قابل خرید نمی‌باشد.

توضیحات

چیزی بزرگ آمده است، چیزی در باغ...

باغ کولمبوزو یک بازی تیراندازی از بالا به پایین است که در آن شما کنترل آقای هوپینگتون را بدست می‌گیرید. سنگ آقای هوپینگتون دزدیده شده است و وظیفه او این است که با هر کسی که در راه پیدا کردن سنگش قرار می‌گیرد روبرو شود. با ترحم عمل کنید یا نکنید و رموزی که ممکن است در باغ (و مکان‌های دیگر نامعلوم) وجود داشته باشد را کشف کنید.

شما با یک ضربه مثل هر نفر معمولی اگر تیر شوید می‌میرید، برای مقابله با این موضوع شما یک تفنگ کاملاً اتوماتیک دارید که مهمان نامحدودی دارد و همچنین مانند یک بازیکن اللهی می‌توانید با آن ناموفق باشید.

رئیس‌ها

دیگر بازی‌های اصلی باغ کولمبوزو شامل مبارزه با رئیس‌ها می‌شود، هر منطقه سه رئیس و 3 بازی کوچک مانند مبارزه با موجودات، فرار از دشمنان و تامین آثار هنری است که می‌توانند آقای هوپینگتون را در مسیر او در جهان گسترده باغ یاری کنند.

راه‌های مختلفی برای شکستن رئیس‌ها وجود دارد، آقای هوپینگتون می‌تواند رئیس‌ها را تا مرگ شلیک کند یا راهی برای نجات آنها پیدا کند.

کسی نمی‌داند، نجات آنها می‌تواند آقای هوپینگتون را با توانایی‌ها که می‌توانند به او در مسیرش یاری کنند.

بد بزرگ

بد بزرگ معروف به میمیئکر فرد مغزبزد هست که پس از پخش کردن گوپ در اطراف باغ، افراد زیادی را با آن عفونت می‌دهد. این باعث می‌شود که آنها دیوانه شوند و به آقای هوپینگتون حمله کنند.