پرایم گیمینگ

 • پرایم گیمینگ لیگ آو لجندز – Prime Gaming League of Legends

  45
  • تاریخ: (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) Offer ends May 10
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت League of Legends خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  از: ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ ولورنت – Prime Gaming Valorant

  08
  • تاریخ: (چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰) Offer ends Apr ۲۸
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Riot Games خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • لوت پرایم گیمینگ رینبو سیکس سیج – Prime Gaming Rainbow Six Siege

  • تاریخ: (یک‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰) Offer ends May ۲۳
  • پلتفرم: PC، Xbox و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Rainbow Six Siege خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ ایپکس لجند – Prime Gaming Apex Legends

  • تاریخ: (پنج‌شنبه 23 ارديبهشت 1400) Offer ends May 13
  • پلتفرم: PC، Xbox One و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Apex Legends خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ گرند زفت آیتو آی وی – Prime Gaming Grand Theft Auto Online

  01
  • تاریخ: (یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰) Offer ends Aug ۲۲
  • پلتفرم: PC، Xbox و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Grand Theft Auto Online خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کن
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ رد دد آنلاین – Prime Gaming Red Dead Online

  02
  • تاریخ: (یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰) Offer ends Aug ۲۲
  • پلتفرم: PC و XBOX ONE و  PLAYSTATION ۴ و STADIA
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Red Dead Online خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ راگ کمپانی – Prime Gaming Rogue Company

  • تاریخ: (جمعه 17 ارديبهشت 1400) Offer ends May 7
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Rogue Company خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ اسمایت – Prime Gaming SMITE

  02
  • تاریخ: (سه‌شنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰) Offer ends Apr ۲۷
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت SMITE خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ فال گایز – Prime Gaming Fall Guys

  • تاریخ: (پنج‌شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۰) Offer ends Mar ۲۵
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت استیم خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ لیگ آف رانترا – Prime Gaming Legends of Runeterra

  • تاریخ: (سه‌شنبه 21 ارديبهشت 1400) Offer ends May 11
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Legends of Runeterra خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • افرادی که قبلا Loot دریافت کرده اند می توانند این محصول را خریداری کنند.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ فیفا ۲۱ – Prime Gaming FiFA21

  • تاریخ: (جمعه 17 ارديبهشت 1400) Offer ends May 7
  • پلتفرم: PC، Xbox One و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت FiFA۲۱ خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ اساسین کرید والهالا – Prime Gaming Assassin’s Creed Valhalla

  • تاریخ: (شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸) Offer ends Jan ۱۱
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Assassin’s Creed Valhalla خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ راکت آرنا – Prime Gaming Rocket Arena

  • تاریخ:(چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400) Offer ends May 12
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Rocket Arena خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ اسپل بریک – Prime Gaming Spell break

  • تاریخ: (دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸) Offer ends Jan ۲۷
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Spell break خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۳۵,۰۰۰ تومان

منو اصلی