پرایم گیمینگ

 • پرایم گیمینگ لیگ آو لجندز

  تحویل خودکار
  4.31(222)
  • تاریخ پایان دوره: (سه‌شنبه 5 مهر 1401) Offer ends September 27
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲۴ الی ۷۲ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می‌توانید یک عدد خریداری کنید.
  • لطفا قبل از ثبت سفارش از Verify بودن اکانت خود اطمینان حاصل نمایید در غیر این صورت سفارش شما با تاخیر انجام خواهد شد.
  • یوزر و پسورد اکانت League of Legends خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان۱۵٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ کالاف دیوتی موبایل

  5.00(1)
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۱۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ ولورانت

  تحویل خودکار
  4.50(19)
  • تاریخ: (جمعه 22 مهر 1401) Offer ends October 14
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Riot Games خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان۱۵٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ لیگ آو لجندز: وایلد ریفت

  تحویل خودکار
  4.80(10)
  • تاریخ: (پنج‌شنبه 17 شهريور 1401) Offer ends September 8
  • پلتفرم: Mobile
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت League of Legends: Wild Rift خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان۱۵٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ اپکس لجندز

  پرایم گیمینگ اپکس لجندز

  5.00(8)
  • تاریخ: (جمعه 27 مهر 1401) Offer ends October 19
  • پلتفرم: PC، Xbox One و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • ایمیل و پسورد اکانت EA Apex Legends خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: به دلیل قوانین EA، در صورت خرید این محصول و لینک شدن اکانت پرایم تا مدت زمان شش ماه نمی‌توانید پرایم دیگری فعال نمایید. همچنین برای خرید این محصول باید مدت زمان شش ماه از دریافت لوت قبلی گذشته باشد.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ رینبو سیکس سیج

  5.00(1)
  • تاریخ: (چهارشنبه 20 مهر 1401) Offer ends October 12
  • پلتفرم: PC، Xbox و PS۴
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • ایمیل و پسورد اکانت Rainbow Six Siege خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ لاست آرک

  • تاریخ: (دوشنبه 7 شهريور 1401) Offer ends August 29
  • پلتفرم: PC، Xbox One و PS4
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزرنیم و پسورد اکانت استیم Lost Ark خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ نیو ورلد

  پرایم گیمینگ نیو ورلد

  • تاریخ: (سه‌شنبه 12 مهر 1401) Offer ends Oct 4
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت New World خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ ورد اف وارکرفت

  پرایم گیمینگ ورد اف وارکرفت

  • تاریخ: (سه‌شنبه 29 شهريور 1401) Offer ends September 20
  • پلتفرم:  PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت World of Warcraft خود را در فرم زیر وارد کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ کالاف دیوتی: وارزون

  5.00(1)
  • تاریخ: (پنج‌شنبه 7 مهر 1401) Offer ends September 29
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • ایمیل و پسورد اکانت Battle Net خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ رد دد آنلاین

  5.00(3)
  • تاریخ: (شنبه 18 تير 1401) Offer ends Jul 1
  • پلتفرم: PC و XBOX و PS4 و STADIA
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • ایمیل و پسورد اکانت Red Dead Online خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ براولهالا

  پرایم گیمینگ براولهالا

  • تاریخ: (یک‌شنبه 3 مهر 1401) Offer ends September 25
  • پلتفرم: ANDROID – PLAYSTATION – XBOX – NINTENDO
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید
  ۲۰٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ لجندز آو رانترا

  تحویل خودکار
  • تاریخ: (چهارشنبه 11 مهر 1401) Offer ends October 3
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۴۸ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Legends of Runeterra خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان۱۵٬۰۰۰ تومان
 • پرایم گیمینگ پالادینس

  • تاریخ: (پنجشنبه 8 شهریور) Offer ends August 30
  • پلتفرم: PC
  • منطقه: آزاد
  • زمان انجام سفارش: ۲ ساعت الی ۲۴ ساعت
  • پشتیبانی: ۰۹۳۶۶۳۹۰۶۵۶ – ۰۵۶۳۲۳۴۱۵۱۶
  • یوزر و پسورد اکانت Paladins خود را در فرم زیر وارد کنید.
  • نکته مهم: این محصول به گونه ای است که در هر دوره فقط می توانید یک عدد خریداری کنید.
  ۲۰٬۰۰۰ تومان

پرایم گیمینگ چیست؟

پرایم گیمینگ یا همان توییچ پرایم (Twitch Prime) اشتراک ویژه آمازون (Amazon) برای گیمر‌ها است. در واقع پرایم گیمینگ بخشی از سرویس اشتراکی بزرگ این کمپانی به نام آمازون پرایم (Amazon Prime) است که کلی شامل آیتم‌های داخل بازی گیم‌های مختلف و حتی برخی عناوین به صورت رایگان است.

اگر از آن دسته از گیمر‌هایی هستید که که از تجربه‌ی عناوین آنلاین لذت می‌برید، پرایم گیمینگ یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای دریافت لوت داخل بازی است. بدون شک توییچ پرایم یکی از موفق‌ترین اشتراک‌های گیمینگ حال حاضر به شمار می‌آید.

در حال حاضر پرایم گیمینگ برای عناوین محبوبی مانند:

و بسیاری از عناوین دیگر موجود می‌باشد و شما می‌توانید پرایم گیمینگ بازی مورد نظر خود را با بهترین قیمت و تحویل سریع از فروشگاه G4A4 تهیه نمایید.

خرید پرایم گیمینگ

پرایم گیمینگ این ماه بازی مورد علاقتو از دست نده!

 

محصول پرایم گیمینگ هر بازی شامل یک یا چندین آیتم و لوت داخل هر بازی می‌شود و معمولا به طور ماهیانه در حال تغییر هستند. شما می‌توانید با انتخاب بازی مورد علاقه خودتان محتویات این ماه پرایم گیمینگ آن را بررسی کنید.

در واقع یکی از دلایل محبوبیت این سرویس میان بازیکنان ایرانی این است که برای مدتی طولانی، قادر به دریافت لوت و آیتم‌های بازی‌های مورد علاقه‌ی خودشان هستند. آن دسته از افرادی که از این سرویس استفاده می‌کنند به خوبی مطلع هستند که گاهی اوقات آیتم‌های دریافتی ارزش بالایی خواهند داشت.

توجه داشته باشید که برای خرید پرایم گیمینگ فقط کافی است که اطلاعات اکانت خودتان را وارد کنید. پس از تحویل محصول، محتویات کپسول توییچ پرایم شما به صورت خودکار و داخل بازی قابل دریافت خواهد بود.

منو اصلی