این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی

League of Legends Account

اکانت Unranked لیگ آو لجندز سرور EUNE

نیازمند تکمیل فرم محصول